Succesfactor Dorn methode


Succesfactor Dorn methode

Wat is de succesfactor van de Dorn methode?

De Dorn behandeling moet altijd een samenspel zijn tussen mij en u  zijn. Dat vereist van mijn kant openheid en empathie en van uw kant:

  1. de bereidheid om deel te nemen aan de behandeling,
  2. de aandacht die nodig is om het lichaam de impuls tot zelfgenezing te laten ervaren en
  3. de bereidheid regelmatig de opgedragen zelfhulpoefeningen te doen.

Een Dorn behandeling werkt weliswaar ook wanneer u ‘ er niet in gelooft’ of wanneer u alleen de behandeling ondergaat om op korte termijn van de pijn bevrijd te worden. Maar het werkt duidelijk beter en duurzamer wanneer u dit met de passende instelling ondergaat!

In plaats van te denken : hij zal het wel weer voor mij in orde brengen, kun je beter tegen jezelf zeggen:

‘ Hier is iemand die mij helpt om het voor mijzelf weer in orde te brengen’

Dat is de succesfactor van de Dorn Methode!

succes van de dorn methode