disclaimer


Disclaimer

Het bezoeken van deze website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist!

One Point v.o.f.ziet de dorn methode zoals beschreven op deze website uitdrukkelijk als een aanvulling op de bestaande, reguliere gezondheidszorg.
De Dorn methode is een zelfhulpmethode. De resultaten kunnen per individu verschillen.

One Point v.o.f.is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die op deze website is vermeld.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan One Point v.o.f. niet 100% garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Er kunnen onder medisch deskundigen/therapeuten nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen One Point v.o.f. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik of misbruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Beschouw de artikelen op de website (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De gebruiker vrijwaart One Point v.o.f. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook

De informatie op www.rugklachtenheemskerk.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Testimonials /ervaringen zijn door personen zelf geplaatst die de praktijk hebben bezocht en zijn zuiver de meningen van deze personen.